Cena 0,50 EUR (14,00 Kč)
Je na sklade
Cena 54,90 EUR (1 537,20 Kč)
Je na sklade
Cena 0,65 EUR (18,20 Kč)
Je na sklade

KONTAKTY

SAKURION s.r.o
Tovarnická 2104/19
Topoľčany 95501
napíšte nám
Kontaktujte nás pomocou on-line chatu v ľavo dole

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Cena 85,00 EUR (2 380,00 Kč)
Je na sklade
Cena 70,00 EUR (1 960,00 Kč)
Tovar na pobočke

» OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ internetového obchodu www.123nakup.eu , SAKURION sro, Továrnicka 2109/14 95501 Topoľčany ,   kladie dôraz najmä na seriózne vybavovanie Vašich objednávok a ochranu osobných údajov poskytnutých pri objednávaní.  Pre maximálnu bezpečnosť transakcií spojených s objednávacím procesom a jeho vybavovaním, ako aj doručovaním tovaru boli v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  prijaté opatrenia k ochrane údajov poskytnutých v objednávacom procese a ochrane Vášho súkromia s prihliadnutím na komfort doručovania tovaru a bezpečnosť jeho uhradenia.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.123nakup.eu prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov nakladá v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Všetky informácie o našich zákazníkoch sú využívané v nutnom rozsahu pre vybavenie objednávky a sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľ internetového obchodu www.123nakup.eu neposkytne získané osobné údaje tretej strane. Výnimku tvorí poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému prepravcovi, za účelom doručenia zásielky.

V zmysle § 28  Zákona č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.123nakup.eu zaväzuje,  na základe zákonom stanovenej formy žiadosti zákazníka, bez zbytočného odkladu vykonať likvidáciu - vymazanie jeho osobných údajov zo svojej databázy.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.123nakup.eu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia servera neznámym páchateľom - hackerom.

MGZkM