TOVAR V AKCII

Cena 50,00 EUR (1 300,00 Kč)
Je na sklade
Cena 0,40 EUR (10,40 Kč)
Je na sklade
Cena 0,50 EUR (13,00 Kč)
Je na sklade

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Cena 57,00 EUR (1 482,00 Kč)
Je na sklade
Cena 7,50 EUR (195,00 Kč)
Je na sklade
Cena 55,00 EUR (1 430,00 Kč)
Je na sklade

» OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ internetového obchodu www.123nakup.eu , SAKURION sro, Továrnicka 2109/14 95501 Topoľčany ,   kladie dôraz najmä na seriózne vybavovanie Vašich objednávok a ochranu osobných údajov poskytnutých pri objednávaní.  Pre maximálnu bezpečnosť transakcií spojených s objednávacím procesom a jeho vybavovaním, ako aj doručovaním tovaru boli v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  prijaté opatrenia k ochrane údajov poskytnutých v objednávacom procese a ochrane Vášho súkromia s prihliadnutím na komfort doručovania tovaru a bezpečnosť jeho uhradenia.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.123nakup.eu prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov nakladá v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Všetky informácie o našich zákazníkoch sú využívané v nutnom rozsahu pre vybavenie objednávky a sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľ internetového obchodu www.123nakup.eu neposkytne získané osobné údaje tretej strane. Výnimku tvorí poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému prepravcovi, za účelom doručenia zásielky.

V zmysle § 28  Zákona č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.123nakup.eu zaväzuje,  na základe zákonom stanovenej formy žiadosti zákazníka, bez zbytočného odkladu vykonať likvidáciu - vymazanie jeho osobných údajov zo svojej databázy.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.123nakup.eu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia servera neznámym páchateľom - hackerom.

OWFkM2Y1